Coefficient of elasticity of young and adults skin of female face
PDF

Keywords

diagnostyka skóry
cutometer
współczynnik elastyczności – parametr R8/R0 skin diagnostics
cutometer
coefficient of elasticity – parameter R8/R0

How to Cite

1.
Kubisz L, Matthews‑Kozanecka M, Kawałkiewicz W, Janus‑Kubiak M, Hojan‑Jezierska D. Coefficient of elasticity of young and adults skin of female face. JoFA [Internet]. 2021Dec.29 [cited 2022May17];4(2):85-93. Available from: http://jofa.ump.edu.pl/index.php/jofa/article/view/46

Abstract

This paper presents the possibilities of instrumental diagnosis for assessing the condition of various facial skin areas. Studies were carried out to determine the elasticity of the facial skin and its ability to return to its original shape. Both sides were analyzed: on the left and right side of the face skin parameters in selected areas in women of two age groups. The Cutometer Dual MPA 580 probe was used in the study, with which the parameters R0, R8, and R8 / R0 were determined for a group of 37 younger women (25–40 years old) and a group of 38 older women (40–55 years old). The results obtained for both groups are in the ranges R0 (0.20–0.33) mm, R8 (0.10–0.27) mm, R8 / R0 (66–82)%.
It was found that within each age group there are no statistically significant differences between the left and right sides of the face in the parameters studied. For the R8 / R0 ratio, a weak negative correlation with age was found for all measuring points except the points above the top of the mouth, and the highest correlation was found for measuring points located near the eyes.

https://doi.org/10.20883/jofa.46
PDF

References

Bergler‑Czop B. Aging- what’s new? Postępy Nauk Medycznych. 2015;3:186–19.

Sicińska A. Zastosowanie mezoterapii w celu poprawy estetyki twarzy, ze szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych. Kosmetologia Estetyczna. 2015;4:341–348

Matthews‑Brzozowska T, Krzyżanowska A, Lichaj M. Revitalization of facial skin based on preparations of patient own blood. Journal of Medical Science. 2017;86(2):176–173

Kowalczyk B, Anatomia i fizjologia skóry. 2005. http://www.kolagenpolska.pl/skora.html

Shetty R. Podoczodołowa technika iniekcji: najwyższa wartość w odmładzaniu twarzy. Dermatologia i Kosmetologia. 2014;2(34): 40–35.

Engländer E. Kompleksowe odmładzanie okolicy oczu. Dermatologia Estetyczna. 2011;13(6):387–386.

Augustyniak A, Rotsztejn H. Metody odmładzania skóry powiek i okolicy oczu stosowane w kosmetologii i dermatologii estetycznej. Dermatologia Estetyczna. 16, 4–2014;5:244–248.

Zegarska B, Woźniak M. Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry. Gerontologia Polska. 2006;14(4):159–15.

Informacja i instrukcja obsługi, Cutometer Dual MPA 580, Courage+Khazaka electronic Gmb H.

Kawałkiewicz W, Kubisz L, Matthews‑Brzozowska T, Janus M, Hojan‑Jezierska D. Ocena stanu skóry twarzy na podstawie właściwości mechanicznych. Jubileuszowa Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa „65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji – razem w jednym kierunku”. 2017.

Kawałkiewicz W, Janus‑Kubiak M, Majewska A, Szewczyk M, Jawień A, Hojan‑Jezierska D, Pankowski E, Kubisz L. Ocena stanu skóry w okolicy owrzodzenia podudzia na podstawie kutometrii oraz wyników programu MPA – opis przypadku. Biofizyka a Medycyna. Tom 8/2019. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2019:251–261.

Kawałkiewicz W. Janus M, Matthews‑Brzozowska T, Hojan‑Jezierska D, Marcinkowska K, Kubisz L. Właściwości mechaniczne skóry twarzy – ocena stanu skóry. Biofizyka a Medycyna. Pola elektromagnetyczne Kolagen. 2018;7:85–94.

Ryu HS, Joo YH, Kim SO, Park KC, Youn SW. Influence of age and regional differences on skin elasticity as measured by the Cutometer®, Skin Research & Technology. 2008;14(3):358–354.

Ohshima H, Kinoshita S, Oyobikawa M, Futagawa M, Takiwaki H, Ishiko A, Kanto H. Use of Cutometer area parameters in evaluating age‑related changes in the skin elasticity of the cheek, Skin Research & Technology. 2013;19(1):242–238.