Editorial Team

EDITOR‑IN‑CHIEF
prof. Teresa Matthews‑Brzozowska

VICE EDITOR‑IN‑CHIEF
prof. Aleksandra Dańczak‑Pazdrowska
prof. Marzena Wyganowska

SECRETARY
prof. Adriana Polańska

SCIENTIFIC BOARD
prof. Zbigniew Krasiński, Poznań (Poland)
prof. Leszek Kubisz, Poznań (Poland)
prof. Andrzej Tykarski, Poznań (Poland)

TOPIC EDITORS
prof. Zygmunt Adamski, dermatology / dermatologia, Poznań (Poland)
prof. Krystyna Czyżewska, civilization diseases / choroby cywilizacyjne,
Poznań (Poland)
prof. Wojciech Golusiński, head oncology / onkologia głowy,
Poznań (Poland)
prof. Jerzy Jankun, basic science / nauki podstawowe, Toledo (USA)
prof. Ewa Mojs, clinical psychology / psychologia kliniczna,
Poznań (Poland)
prof. Michał Musielak, humanities / nauki humanistyczne, Poznań (Poland)

SCIENTIFIC COMMITTEE
prof. Ivan Alajbeg, Zagrzeb (Croatia)
prof. Maria Borysewicz‑Lewicka, Poznań (Poland)
prof. Aleksandra Dańczak‑Pazdrowska, Poznań (Poland)
prof. Iwona Flisiak, Białystok (Poland)
prof. Justyna Gornowicz‑Porowska, Poznań (Poland)
prof. Dorota Hojan‑Jezierska, Poznań (Poland)
prof. Myroslava Drohomyretska, Kijów (Ukraine)
prof. Andrzej Kaszuba, Łódź (Poland)
prof. Beata Kawala, Wrocław (Poland)
prof. Ryszard Koczorowski, Poznań (Poland)
prof. Romuald Maleszka, Szczecin (Poland)
prof. Teresa Matthews‑Brzozowska, Poznań (Poland)
prof. Maria Mielnik‑Błaszczak, Lublin (Poland)
prof. Bogdan Miśkowiak, Poznań (Poland)
prof. Elżbieta Pawłowska, Łódź (Poland)
prof. Ewa Skrzypczak‑Jankun, Toledo (USA)
prof. Alina Sionkowska, Toruń (Poland)
prof. Tuliu Soylemezoglu, Ankara (Turcja)
prof. Gulnar Sultanova, Aktobe (Kazachstan)
prof. Anna Surdacka, Poznań (Poland)
prof. Monika Urbaniak, Poznań (Poland)
prof. Krzysztof Woźniak, Szczecin (Poland)
prof. Marzena Wyganowska, Poznań (Poland)
prof. Barbara Zegarska, Bydgoszcz (Poland)
prof. Ryszard Żaba, Poznań (Poland)

STATISTICAL EDITOR
Natalia Trzeszczyńska

LANGUAGE EDITORS
Francisco Ye Xu, Manchester (Great Britain)
Ewa Wyganowska, Manchester (Great Britain), Poznań (Poland)