Symmetry or face asymmetry, what is the condition — contemporary opinions of researchers

Authors

  • Agnieszka Wróblewska student of Postgraduate Facial Aesthetics, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Mohit Bhatia Florance‑Nightingale‑Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie, Akademisches Lehrkrankenhaus der Heinrich‑Heine‑Universität Düsseldorf, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
  • Teresa Matthews‑Brzozowska Chair and Clinic of Maxillary Orthopaedics and Orthodontics, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Adriana Polańska Department of Dermatology and Venereology, Poznan University of Medical Sciences, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20883/jofa.31

Keywords:

facial symmetry, facial asymmetry, influencing factors and symmetry, effects of asymmetry

Abstract

Symmetry, among others, is the exponent of the correct face structure. 31 publications from the last 5 years were selected from medical databases, which discussed factors that may affect facial symmetry. According to the analyzed reports, the etiology of facial asymmetry is multifactorial through functional, neuromuscular, stomatognathic, environmental, congenital, acquired as a result of injuries, cancer, chronic skin diseases and aging process. Fluctuation asymmetry within the population average does not significantly affect the assessment of facial attractiveness, while a significant degree of fluctuation asymmetry can have a destructive impact on the multi‑faceted quality of life of an individual.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Szczupał B. Godność jako wartość i cel działań osób ze zniekształceniami twarzy. Przegląd Badań Edukacyjnych. 2015;20(1):203–216.

Hatch C, Wehby G, Nidey N, Uribe L. The effects of objective 3D measures of facial shape and symmetry on perceptions of facia attractiveness. J Oral Mavillofac Surg. 2017;75(9):1958–1970.

Zamojski J. Filozoficzne i estetyczne aspekty twarzy w kontekście dydaktyki wybranych przedmiotów humanistycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. J. Face Aesthet. 2018;1,1:37–50.

Czajkowski P. Akty emotywne w procesach komunikacyjnych w ujęciu interdyscyplinarnym. Studia Methodologica. 2018;46:22–27.

Mański A, Ankiej P, Domysławska M. Dysmorfie twarzy w zwierciadle społecznych ustosunkowań.Societas/Communitas. 2018;26(2–2):141–159.

Lepich T, Dąbek J, Witkowska M, Jura‑Szołtys E, Bajor G.Female and male orbit asymmetry: Digital analysis. Adv Clin Exp Med. 2017;26(1):69–76.

Agrawal R, Patel D, Desai B. Correction of severe facial asymmetry: a case with fractured condyle. APOS Trends In Orthodontics. 2019;9(1):59–64.

Karacan K, Sabanciogullan V, Kosar M, Karacan A. The effect of the functional asymmetry of the brain on face morphometry in the university students of mathematics and painting department. Folia Morphol. 2019;78(3):508–516.

Thiesen G, Gribel B, Freitas M. Facial asymmetry: a current review. Orthod.2015;20(6):110–125.

Debat V. Symmetry i beauty — or is it? Medicine/Sciences. 2016;32:774–780.

Kamasz E. Twarze i ich percepcja- kilka słów o tym, jak przetwarzamy ekspresję emocjonalną ludzkich twarzy, z uwzględnieniem roli wybranych cech osobowości w tym procesie. Annales Universitatis M‑C Sklodowska. 2018;31(4):307–322.

Hołda R. Między biologią a kulturą. Atrakcyjność fizyczna w badaniach międzykulturowych. Relacje Międzykulturowe. 2019;1(5):187–209.

Borysławski K. Atrakcyjność człowieka jako sygnał biologiczny. W: Chmielewski P. Atrakcyjność Twarzy. WUPWSZ, Wałbrzych 2016.

Wójcik P. Wpływ wielkości źrenic i symetryczności twarzy na zaufanie w grze ekonomicznej.Psychologia Ekonomiczna. 2015;8:41–58.

Kaipainen A, Sieber K, Nada R, Maal T, Katsaros C, Fudalej P. Regional facia asymmetries and attractiveness of the face. European Journal of Orthodontics. 2016,602–608.

Richmond S, Howe LJ, Lewis S, Stergiakouli E, Zhurov A. Facial genetics: a brief overview.Front Genet. 2018;9:462.

Launonen AM, Vuollo V, Aarnivala H, Heikkinen T, Pirttiniemi P, Valkmana AM, Harila V. Craniofacial asymmetry from one to three years of age: a prospective cohort study with 3D imaging. J Clin Med. 2020;9(1)70.

Wang T, Wessels L, HussainG, Merten S. Discriminative thresholds in facia asymmetry: a review of the literature. Aesthetic Surgery Journal. 2017;37(4):375–385.

Marzano AV, Menni S, Parodi A, Borghi A, Fuligni A, Fabbri P, Caputo R. Localized scleroderma in adults and children. Clinical and laboratory investigations on 239 cases. Eur J Dermatol. 2003;13:171–6.

Wojtyńska E, Bączkowski B, Mateńko D, Mierzwińska‑Nastalska E. Ocena jakości życia pacjentów w wieku rozwojowym i młodych dorosłych leczonych protetycznie z powodu wad wrodzonych i nabytych w obrębie części twarzowej czaszki. Protet. Stomatol. 2019;69(3):282–291.

Pecuszok K. Terminologia prawnicza z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej oraz mini- inwazyjnych zabiegów kosmetycznych. Medyczna Wokanda. 2015;7:207–215.

Kozaczyńska J. Uzależnienia od zabiegów medycyny estetycznej. Wizja i Rzeczywistość. 2017;14:233–249

Mojs E. Jak trudno być młodym — refleksje na temat anti aging. J Face Aesthet. 2019;2(1):9–20.

Leźnicki M, Lewandowska A. Wzmacnianie ludzkiego ciałami wykorzystaniem operacji plastycznych — kontekst społeczno‑etyczny. Etyka. 2015;51:25–42.

Krzyszkowiak W, Kuleta- Krzyszkowiak M, Krzanowska E. Leczenie zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych (OCD) i zaburzeń powiązanych (OCRD). Psychiatr. Pol. 2019;53(4):825–843.

Wieczorkowska M. Medykalizacja wyglądu — nowy wymiar zdrowego ciała. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica. 2015;55:93–109.

Napiwodzka-Bulek K. Medycyna estetyczna – humanistyczne dążenie czy „enhancement”? Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna.2017;6(1):151–166

Sosińska P, Mikuła- Pietrasik J, Książek K. Molekularne podstawy komórkowego starzenia: fenomen Hayflicka 50 lat później. Postepy Hig Med. Dośw. 2016;70:231–242.

Rodzeń J, Fitrzyk K. Mezoterapia bezigłowa jako nieinwazyjna metoda poprawiająca jakość skóry osób starszych. Kosmetologia Estetyczna. 2016;5(2):143–147.

Rogowski‑Tylman M, Narbutt J, Woźniacka A, Lesiak A. Udział metaloproteinazy-8 oraz ścieżki TGF‑β/Smad w fotostarzeniu skóry. Forum Dermatologicum. 2016;2(3):114–119.

Polańska A, Cieplewicz P, Adamski Z, Żaba R, Dańczak‑Pazdrowska A. The influence of ultraviolet radiation on the aging process of the skin.

J Face Aesthet. 2019;2(1):28–37.

Matthews‑Brzozowska T, Matthews‑Kozanecka M. CGF Harmony rewitalizacja skóry twarzy u pacjentki 40+. J Face Aesthet. 2018;1(1):9–23.

Avelar L, Cardoso M, Bordoni L, Avelar L, Avelar J. Aging and sexual differences of the human skull. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017;5(4):1297.

Jopkiewicz S. Stres oksydacyjny jako czynnik rozwoju chorób cywilizacyjnych. Medycyna Środowiskowa — Environmental Medicine. 2018;21(2):48–52.

Gałecki P, Talarowska M. Teoria zapalna depresji — najważniejsze fakty. Psychiatr Pol. 2018;52(3):437–447.

Kłósek P. Zależność między stresem psychologicznym a powstawaniem otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej. 2016,10(3):145–152.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

1.
Wróblewska A, Bhatia M, Matthews‑Brzozowska T, Polańska A. Symmetry or face asymmetry, what is the condition — contemporary opinions of researchers. JoFA [Internet]. 2020 Jun. 30 [cited 2024 May 27];3(1):51-60. Available from: https://jofa.ump.edu.pl/index.php/jofa/article/view/31

Issue

Section

Review papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>