Polemics around facial aesthetic medicine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20883/jofa.60

Keywords:

aesthetic medicine, holistic approach, mental state, social conditions, cultural conditions

Abstract

Facial aesthetic medicine is a young component of aesthetic medicine that raises a lively polemic on a number of issues on both medical and ethical grounds. The main focus of (non‑therapeutic) aesthetics turns to the improvement and correction of the face and neck to get from what is good to an even better, more beautiful, aesthetically pleasing, younger face. However, when qualifying a patient for aesthetic treatments, it is important to approach the issue holistically, to pay attention to all aspects: psychological state, social and cultural conditions and a holistic attitude towards life. Any worrying symptoms should not be underestimated. Thus, the practitioner of aesthetic medicine should always bear in mind two very topical truths of ancient origin: primum non nocere and salus aegroti suprema lex.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Matthews-Kozanecka M. Kontrowersje medycyny estetycznej twarzy. (w) Między historią, bioetyką i medycyną. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka, pod red. K. Prętkiego, A. Czabańskiego, E. Baum, K.B. Głodowskiej. Wydaw. Nauk. UMP, Poznań 2019;275–284

Malec M. Obraz siebie, Remedium. 2002;5:14–15.

Krzemionka-Brózda D. Sekret ciała. Doświadczanie przez młode kobiety własnego ciała jako piętna jawnego (nadwaga) bądź ukrytego (zaburzenia odżywiania) a określenie własnej tożsamości. (w) A. Brytek-Matera (red.) Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki własnego ciała. Difin, Warszawa. 2010;131–148.

https://ptodm.org.pl/dokumenty/uchwaly/272544,koncepcja‑wprowadzenia‑i-rozwojuksztalcenia‑kliniczno‑pastoralnego‑w-polsce (data wejścia: 25.10.2022).

Tanyi R.A, Towards clarification of the meaning of spirituality. J Adv Nurs Sep. 2002;39(5):500–509.

Piedmont R.L. The Contribution of Religiousness and Spirituality to Subjective Wellbeing and Satisfaction with Life. (w) International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing, IHRE. 2009;3:89–105.

Polańska A, Cieplewicz P, Adamski Z, Żaba R, Dańczak-Pazdrowska A. The influence of ultraviolet radiation on the aging process of the skin. J. Face Aesthet. 2019;2(1):28–37.

Zegarska B, Woźniak M. Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry. Gerontologia Polska. 2006;14(4):153–159.

Denejko M. Starzenie się skóry. (w) Podstawy medycyny estetycznej. Podręcznik dla studentów kosmetologii, pod red. A. Przylipiaka, Białystok. 2014;11–22.

Mojs E. Difficulties of being young, reflections on anti-aging. J. Face Aesthet. 2019;2(1):9–20.

Banaś S. Aspekty prawne zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa. Kwartalnik Prawa Publicznego. 2015;2:53–67.

Tomaszewski M. Aesthetic medicine cabinets – economic aspect activities. J. Face Aesthet. 2019;2(1):21–27.

Tomaszewski M. Toksyna botulinowa i kwas hialuronowy najczęściej wykonywane zabiegi medycyny estetycznej twarzy – aspekt ekonomiczny w wymiarze ceny w 2019 roku w Polsce. J. Face Aesthet. 2020;2(1):16–27.

Kozłowska E, Marzec A, Kalinowski P, Bojakowska U. Health concept and its protections in the light of subject literature. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):575–585.

Gawron D. Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego

wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim. Psychology of Quality of Life 2013;12(2) 97–110.

Dębska O, Dębski S, Śpiewak R. Regulacje prawne zawodu kosmetologa więcej pytań niż odpowiedzi. Estetol Med Kosmetol. 2012, 2(3):72–76.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 2017 r. poz. 125.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. 2014 poz. 1145.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1407.

Śpiewak R. Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna – definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin. Estetologia Medyczna i Kosmetologia. 2012;2(3):69–71.

Conings J. Complications after treatment with hyaluronic acid fillers – review. J. Face Aesthet. 2020;3(1):44–50.

Przylipiak A. Podstawy Medycyny Estetycznej. Białystok 2014.

Downloads

Published

2023-02-10

How to Cite

1.
Matthews-Kozanecka M, Baum E, Mojs E. Polemics around facial aesthetic medicine. JoFA [Internet]. 2023 Feb. 10 [cited 2024 May 27];5(2):94-102. Available from: https://jofa.ump.edu.pl/index.php/jofa/article/view/61

Issue

Section

Original papers