Difficulties of being young, reflections on anti‑aging
PDF

Keywords

aesthetic
medicine
psychology
motivational factors
anti aging

How to Cite

1.
Mojs E. Difficulties of being young, reflections on anti‑aging. JoFA [Internet]. 2019 Feb. 10 [cited 2023 Mar. 31];2(1):9-20. Available from: https://jofa.ump.edu.pl/index.php/jofa/article/view/8

Abstract

Youth is undeniably a positive value, something that we consider to be good and which we would like to possess forever. However, time prevents us from it. We are getting older. Ageing is a process affecting every living organism, without exception, and death is a natural part of life. The aim of this work is to present cultural and psychological conditions for the development of aesthetic medicine. Progress in this area contributes to achieving the objectives of maintaining a young appearance. However, the technology development may result in some health issues. The use of aesthetic medicine treatments is influenced by motivational mechanisms, which are responsible for activating, directing, maintaining and ending the behaviour.
Sometimes, however, these mechanisms are disrupted and there may be an increase in forced activities and addiction. Advances in medicine therefore require the development of gold standards of practice. They should be aimed at improving people's health, but also at stopping the aging process, prolonging life, adding healthy years to life. Therefore, we should look for methods of preserving youth, physical, mental, emotional, naturalness, activity and self‑awareness. And these should not be separable objectives.

https://doi.org/10.20883/jofa.6
PDF

References

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D5E35E200F187640C1257A29004A756B/$file/Infos_126.pdf) Grogan S. Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. Routledge, London 2008.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/pl.

https://forsal.pl/artykuly/725534,eurostat‑dlugosc‑zycia‑w-zdrowiu‑wydatki‑na‑opieke‑medyczna.html.

https://forsal.pl/artykuly/725534,eurostat‑dlugosc‑zycia‑w-zdrowiu‑wydatki‑na‑opieke‑medyczna.html.

Wieczorkowska M. Dylematy etyczne medycyny estetycznej — medycyna naprawcza, czy urynkowienie ciała? Wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Citrin LB, Roberts T-A, Fredrickson BL. Objectification Theory and Emotions: A Feminist Psychological Perspective on Gendered Affect. In: Tiedens LZ, Leach CW (Eds.). Studies in emotion and social interaction. The social life of emotions. New York, NY, US: Cambridge University Press, 2004, 203–223.

Śpiewak R. Medical aesthetology, aesthetic medicine, aesthetic dermatology, aesthetic surgery, aesthetic gynaecology, aesthetic dentistry — definitions and mutual relationships between theseareas. Zakład dermatologii doświadczalnej I kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagielloński Collegium Medicum. Estetol Med Kosmetol Kraków. 2012;2(3):69–71.

Redaelli A, Ignaciuk A (Ed.). Medycyna estetyczna. Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, Warszawa 2010: 1–379.

Gawron D. Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim. Psychologia Jakości Życia 2013;2(12):97–110.

Ankiel M, Kuczyńska A. Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej. Czasopismo Studia Ekonomiczne Tom 330. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti‑Aging. 2017, 7–15.

Mirucka B, Sakson‑Obada O. Ja cielesne: od normy do zaburzeń. GWP 2013.

Grogan S. Body image: Understanding body dissfunction in men, women and children. London: Routledge 2008.

Tiggemann M, Slevec J. Appearance in adulthood. In: Rumsay N, Harcourt D (Eds.). The Oxford Handbook of the Psychology of Appearance, Oxford 2012.

Garner DM. The body image survey. Psychology Today. 1997;30.

Ankiel M, Gogołek A. Determinanty decyzji wyboru usług medycyny estetycznej w świetle badań. Marketing i Rynek Wydanie 8 (CD). 2018: 109–117.

Poznaj badanie popularności medycyny estetycznej w Polsce — wrzesień 2017. https://dermaestetic.pl/medycyna‑estetyczna/poznaj‑badanie‑popularnosci‑medycyny‑estetycznej‑polsce‑wrzesien-2017, 19.12.2017.

Kozaczyńska J. Uzależnienia od zabiegów medycyny estetycznej. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Tom 14. 2017, 233–249.

Śpiewak R. Ocena skuteczności zabiegów w estetologii medycznej i kosmetologii: jak zmierzyć obiektywnie wrażenia subiektywne? Acad Aesthet Anti‑Aging Med. 2013;4:3–12. http://www.radoslawspiewak.net/2013–10.pdf, 23.04.2018.

Respondek M. Dysmorfofobia, czyli lęk przed brzydotą. http://www.psychiatria.pl/artykul/dysmorfofobia‑czyli‑lek‑przed‑brzydota/13818, 16.12.2017.

Bieńko M. Piekno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. 2015;55:23–31.